Article

กางเกงชั้นใน ใช้แบบผิดๆ

กางเกงชั้นใน ใช้แบบผิดๆ

ทุกวันนี้เราใช้งานกางเกงชั้นในได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจริงๆ แล้วหรือเปล่า วันนี้ แอดมินจึงอาสาเล่าเรื่องข้อผิดพลาดในการ “ใส่กางเกงชั้นใน” ที่เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนน่าจะเคยพลาด และปัจจุบันก็อาจจะยังคงทำอยู่ เพื่อให้ผู้ชายทุกคนได้ปรับเปลี่ยนนิสัย และใส่กางเกงชั้นในที่เหมาะสมกว่าเดิม
Top